דרושים – יניב מרדכי רואה חשבון

.במשרדנו סביבת עבודה נעימה ומתקדמת ויחד עם זאת קרובה ומשפחתית

:להלן המשרות הפנויות במשרדנו

משרה 1001 - מנהלת חשבונות

משרה 1002 - רואה חשבון