top of page

החזרי מס ומס שלילי

.למרבית השכירים בארץ מגיע כסף ממס הכנסה גם אם אינם משתכרים בשכר גבוה

.החזר מס נוצר עקב ניכוי או תשלום מס בסכומים גבוהים מאשר יש לשלם על פי החוק

.לסכומי ההחזר מתווספים ריבית והצמדה עד לתשלום בפועל

.החזרי מס ניתן לקבל עד 6 שנים לאחר שנת המס אשר בגינה מבוקש ההחזר

.נישום יכול לבצע את תהליך החזר מס בעצמו אך מומלץ תמיד להיוועץ עם מומחה

?למה אנחנו

!בדיקת זכאות חינם, לא קיבלת לא שילמת *

.'חישוב ובדיקת הזכאות באופן אישי על פי מאפייני הלקוח: עיסוקו, מצבו האישי, מגוריו וכו *

.במשרדנו מערכת ייחודית המקושרת ישירות לרשות המסים ולמוסד לביטוח לאומי *

.מעקב וליווי אישי עד לקבלת ההחזר *

.פיקוח ובדיקה מקצועית של רואה חשבון בעל רישיון בישראל *

מי זכאי?

אם אחת השאלות מתאימה לגביך ייתכן ומגיע לך כסף ממס הכנסה

 • האם יש לך ביטוח משכנתא / חיים / אובדן כושר עבודה / פנסיוני?

 • האם יש לך ילדים מתחת לגיל 18?

 • האם יש לך ילד בחינוך מיוחד או נטול יכולת?

 • האם החלפת מקומות עבודה במהלך השנה?

 • האם עבדת במספר מקומות עבודה במקביל?

 • האם לא עבדת חודש אחד לפחות?

 • האם קיבלת דמי אבטלה?

 • האם קיבלת דמי לידה?

 • האם תרמת 180 ש"ח לפחות במהלך השנה?

 • האם אתה משלם מזונות?

 • האם סיימת לימודי תואר אקדמי?

 • האם יש לך רווחים מפקדונות או ני"ע?

 • האם היו לך הוצאות להחזקת קרוב משפחה במוסד רפואי?

 • האם הכנסתך החודשית הממוצעת גבוהה מ-2,050 ש"ח ונמוכה מ-6,600 ש"ח?

bottom of page